Logo

I brzęczy, i radzi złocisty nasz wiec,
jak bożej czeladzi pracować, jak lec.
Jak bożej czeladzi w ten bratni iść znój…
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!

M. Konopnicka, „Już lipa roztula” – najstarsza piosenka harcerstwa wielkopolskiego.

 

W naszym logotypie staraliśmy się połączyć tradycje harcerstwa wielkopolskiego, historię patrona naszej chorągwi (szczególnie w roli naczelnika Szarych Szeregów) z wyzwaniami współczesności.

O historii harcerstwa wielkopolskiego mówimy w odniesieniu właśnie do pieśni „Już lipa roztula” – tego co płynie z jej treści i tego co działo się po jej napisaniu: pracy u podstaw, przygotowaniu do walki o wolną Polskę i jej odbudowy z pracowitością pszczół o których pisze Maria Konopnicka.
Florian Marciniak jako wybitny wielkopolski harcerz, zostając naczelnikiem Szarych Szeregów przeniósł symbolikę z tej pieśni na struktury organizacyjne tworzącego się podziemnego harcerstwa: Głowna Kwatera – pasieka, chorągwie – ule, hufce – roje, drużyny – rodziny, zastępy – pszczoły.
Wszystko to stawia w centrum rodzinę pszczelą w której pszczoły dążą do gromadzenia pokarmu w komórkach plastrów i do jej rozwoju. Zuchy, harcerze, wędrownicy i instruktorzy w swoich „komórkach” gromadzą przygody, wspomnienia i wysiłek które stanowią później ich siłę do działania, czy potencjał do rozrostu.
Stawia to w centrum właśnie tą jedną komórkę, w której gromadzi się to co najcenniejsze w harcerstwie. Do tego nawiązuje także kolor logotypu: miodu i wosku pszczelego. Siłą naszej chorągwi, naszych hufców i drużyn jest mnogość i różnorodność wszystkich tych komórek, skupionych w jednym ulu.