#ŚwiętujPowstanie!

Od roku 2021 dzień 27 grudnia jest obchodzony w całym kraju jako święto państwowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 

Na wniosek szeregu organizacji, instytucji i osób prywatnych, w tym Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 wspartych przez m.in Wielkopolską Chorągiew Harcerzy ZHR, Prezydent RP skierował pod obrady parlamentarne projekt ustawy ustanawiający dzień 27 grudnia świętem państwowym – Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Sejm RP i Senat RP jednogłośnie, ponad podziałami, przyjęli przedstawiony projekt. W dniu 23 listopada 2021 r. w historycznym budynku Hotelu „Bazar” w Poznaniu Prezydent RP w towarzystwie wnioskodawców uroczyści podpisał akt ustanowienia nowego święta w dniu 27 grudnia – dniu wybuchu Powstania.

Pragniemy w sposób szczególny uczcić ten fakt zapraszając drużyny zrzeszone w naszej chorągwi do udziału w trzech akcjach o których więcej informacji znajduje się poniżej.

Uczcijmy wspólnie Powstanie i jego Bohaterów i zaśpiewajmy na ogniskach, kominkach i świeczniskach pieśni z okresu Powstania. Niech nie zabraknie wśród nich najpopularniejszej harcerskiej piosenki z tego zrywu – „Gdy szedłem raz od warty”, której głównym, powtarzającym się wezwaniem jest właśnie hasło „Ojczyzno moja, żyj!”. Aby pobrać okolicznościowy śpiewnik pieśni i poznać ich harcerskie aranżacje kliknij poniżej.

Zadbajmy o to, by jak najwięcej miejsc pamięci Powstania i pochówku jego Bohaterów było udekorowane w dniach w których trwał bohaterski zryw Poznańczyków! Niech od dnia wybuchu Powstania (27 grudnia) do dnia Rozejmu w Trewirze, wieńczącego walki o Wielkopolskę (16 lutego) wszystkie je połączy biało-czerwony łańcuch Bohaterów! By dowiedzieć się jak włączyć się w akcję kliknij poniżej.

Odwiedźmy muzea przybliżające historię tego zrywu: jak wyglądali Powstańcy? Jakie pozostawili po sobie pamiątki? Jakie ślady Powstania możemy napotkać do dziś? Trzymaj oczy i uszy otwarte i odkryj Powstanie na nowo! Tylko w ramach akcji „Na tropie” odwiedzisz miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim na specjalnych warunkach! By dowiedzieć się więcej kliknij poniżej.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego