Kapituła Harcerza Rzeczypospolitej

Zdobycie stopnia Harcerza Rzeczypospolitej wieńczy drogę wychowania harcerza ZHR-u i jest dowodem dojrzałości, czyli przygotowania do dorosłego życia i chęci realizowania etosu harcerskiego oraz ma służyć nieustannemu dalszemu rozwojowi.

Do Kapituły stopnia Harcerza Rzeczypospolitej działającej przy Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy należą:

– hm. Marcin Wrzos

– phm. Jakub Baszczuk

– phm. Ignacy Jakubowski

– phm. Hubert Kniaź

– phm. Robert Mayer

Kapituła spotyka się w każdy drugi czwartek miesiąca. Na spotkaniu rozpatrywane są wnioski kandydatów zgłoszonych na dane spotkanie. O przyjęciu na spotkanie decyduje kolejność oraz kompletność zgłoszeń w ustalonym terminie. Kapituła decyduje o otwarciu, zamknięciu, zmianie bądź przedłużeniu próby. Swoje wnioski przesyła komendantowi chorągwi, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie danego kandydata.

Dla kandydatów:

1. Otwarcie

– zapoznaj się z sylwetką Harcerza Rzeczypospolitej

– spisz zadania, które chciałbyś wykonać pamiętając by dotyczyły wszystkich obszarów zawartych w regulaminie stopni

– spotkaj się z opiekunem by przedyskutować próbę

– prześlij kartę próby i opinię opiekuna na adres [email protected]

2. Zmiana zadania

– przeanalizuj problem i wymyśl nowe zadanie

– spotkaj się z opiekunem by przedyskutować zadanie

– prześlij kartę próby wraz z propozycją nowego zadania na adres [email protected]

3. Zamknięcie

– podsumuj próbę i spisz swoje spostrzeżenia w sprawozdaniu

– spotkaj się z opiekunem by przedyskutować próbę

– prześlij kartę próby, opinię opiekuna i sprawozdanie na adres [email protected]

– zaplanuj dalszy rozwój jako HR

Kontakt

Znajdź nas na facebook

Wspierają nas: